top of page
Dance with mom/ dad (Ages 2.5 years up)

 

เราจะพาเด็กๆ เข้าสู่โลกแห่งเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับผู้ปกครอง เพื่อทำความรู้จักกับร่างกายของตนและการเคลื่อนไหวตามจังหวะ รวมถึงพื้นฐานบัลเล่ต์เบื้องต้น นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้ปกครองไปในตัว

Dance to your own tune (Ages 3 years up)

คลาสเรียนที่จะพาบุตรหลานของท่านเข้าสู่โลกแห่งบัลเล่ต์ด้วยตัวละครหลักในเทพนิยายที่เด็กๆชื่นชอบ โลดแล่นไปในโลกแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นประกอบเสียงเพลง ปลูกฝังให้มีความรักและชื่นชอบในการเต้นและเสียงดนตรี เด็กๆจะได้ผ่อนคลายอย่างมีความสุข

Pre-primary (Ages 4-6)

 

คลาสเรียนที่จะปูพื้นฐานท่าต่างๆที่ใช้สำหรับการเรียนบัลเล่ต์ในระดับที่สูงขึ้น เด็กๆยังคงได้สร้างจินตนการไปตามเสียงดนตรีที่จะซับซ้อนมากขึ้น ฝึกการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง ที่เข้ากับเสียงดนตรี พร้อมฝึกทักษะการจดจำท่าเต้นที่จะเป็นประโยชน์ในระดับ Primary ต่อไป

 

Primary (Ages 5-8)

 

เป็นคลาสที่นำความรู้เบื้องต้นที่เรียนมาปรับประยุกต์ใช้กับเทคนิคบัลเล่ต์ การเรียนจะเริ่มมีระบำหรือเพลงที่ยาวขึ้นมีการเต้นเดี่ยว (solo) ที่จะช่วยพัฒนาด้านความมั่นใจและการจดจำท่าเต้นต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

 

หมายเหตุ การสอบจะพิจารณาโดยครูผู้สอนประกอบกับความสมัครใจของผู้ปกครอง ซึ่งทาง RAD จะส่ง Ballet Examiner ชาวต่างชาติมาประเทศไทยเพื่อทดสอบพัฒนาการของเด็ก คุณครูจะนัดให้มีคลาสเรียนเพิ่มก่อนสอบเพื่อติวความพร้อมให้กับนักเรียนโดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Grade 1-8 (Ages 7+)

คลาสเรียนที่พัฒนาทักษะการเต้นบัลเล่ต์ของเด็กๆในทางทฤษฎี ดนตรี และการแสดง นักเรียนจะมีความรู้พื้นฐานด้านการเต้นบัลเล่ต์อย่างครอบคลุม รวมทั้งฝึกทักษะและกล้ามเนื้อให้พร้อมสำหรับการเต้นสายวิชาชีพ

 

Vocational Graded Level (Ages 11+)

คลาสเรียนบัลเล่ต์สายวิชาชีพสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนด้านการเต้นสายอาชีพ โดยเน้นสอนทักษะการเต้นที่ต่อยอดจากขั้นพื้นฐานที่เคยปู้พื้นไว้ใน Vocationanal grade นักเรียนจะได้ฝึกฝนเทคนิคที่เข้มข้นและยากยิ่งขึ้น สามารถทำการแสดงได้อย่างใกล้เคียงมืออาชีพ

Adult Ballet Class (Ages 15+)

ไม่ว่าจะอยากออกกำลังอย่างถูกต้อง ปรับบุคลิกภาพ หรือปลดปล่อยอารมณ์ไปกับเสียงเพลง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย คลาสนี้ล้วนสามารถตอบโจทย์ได้ คุณจะเรียนรู้พื้นฐานการเต้นบัลเล่ต์อย่างถูกต้อง พร้อมเข้าใจสรีระและร่างกายของคุณดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถปรับบุคลิกตัวเองได้อย่างง่ายดาย เนื้อหาการเรียนจะปรับให้เข้ากับระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และแต่ละคลาสจะใช้เพลงจากการแสดงบัลเล่ต์ที่เป็นที่รู้จักให้ท่านได้ลองเต้นและสนุกสนานไปกับศิลปะแขนงนี้