top of page

ประโยชน์ของการเต้นบัลเล่ต์

Sauté Dance Studio

Sarang reading book.jpeg

Why Ballet?

พัฒนาการด้านร่างกาย

การเต้นบัลเล่ต์เป็นการออกกำลังกายที่ดีสำหรับเด็ก ทำให้มีสรีระและบุคลิกภาพที่ดี ทั้งการยืน เดิน และการวางท่าอย่างสง่างามซึ่งจะอยู่ติดตัวไปตลอดชีวิต บัลเล่ต์เป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับการเต้นรูปแบบอื่นๆ เช่น คอนเทมโพราลีแดนซ์, แจ๊สแดนซ์, สแปนิชแดนซ์, ลีลาศ ฯลฯ

พัฒนาการด้านสติปัญญา

บัลเล่ต์ฝึกเด็กๆให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เนื่องจากต้องหมั่นฝึกซ้อม และมีการสอบเลื่อนระดับชั้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาสมองทั้งสองซีก ซีกซ้ายทางด้านการควบคุมร่างกาย การคิดวางแผนอย่างเป็นตรรกะ การจำจำท่าทาง และซีกขวาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ สุนทรียะด้านศิลปะ ดนตรีและจินตนาการ

พัฒนาการด้านสังคม

การเต้นเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจ และฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ อีกทั้งประสบการณ์แสดงจะทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง และกล้าแสดงออก

พัฒนาการด้านอารมณ์

การเต้นเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ไปกับเสียงเพลง เด็กๆจะเข้าใจการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางที่เหมาะสม เข้าใจท่วงทำนองเพลงต่างๆ โดยเฉพาะเพลงคลาสิค ขัดเกลาให้เป็นคนละเอียดอ่อนและปลูกฝังรสนิยมที่ดี เสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก

"Sauté, a French word for leaping motion.

Join Sauté, and follow us leaping into a world of DANCE."

Sauté Dance Studio

Line's ID: @sautedance

Tel: 086-707-5225

 

การเดินทาง:

เดิน - 5 นาทีจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลาดพร้าว ทางออก 4 (เข้าซอยลาดพร้าว 21)

 

รถยนต์ - เข้าทางลาดพร้าวซอย 19 หรือ ลาดพร้าวซอย 21 (จอดรถได้หน้าสตูดิโอ) 

 

เวลาทำการ: 9 โมงเช้า - 6 โมงเย็น

bottom of page