top of page
ค้นหา

พื้นฐานการวางเท้าบัลเล่ต์ (5 Basic Positions of Ballet Feet)

อัปเดตเมื่อ 16 ม.ค. 2565


5 ท่าการวางเท้าบัลเล่ต์แบบพื้นฐาน
5 Basic Positions of Ballet Feet


5 Basic Positions of Ballet Feet

ในเกือบๆทุกท่วงท่าบัลเล่ต์จะเริ่มต้นและจบลงด้วย 1 ใน 5 ของท่าเบสิกเท้าบัลเล่ต์ ท่าเบสิกนี้ได้กำเนิดในรัชสมัยของ King Louis XIV โดยการรังสรรค์ของ Pierre Beauchamp


ท่วงท่าบัลเล่ต์นั้นล้วนเกี่ยวข้องกับการวางน้ำหนัก และถ่ายนำ้หนักจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุด ช่วงแรกของการเรียนจะใช้เพียงท่าที่หนึ่ง สองและสาม (first, second and thrid position) ภายหลังเมื่อฝึกฝนมากพอจะต่อยอดด้วยท่าที่สี่และห้า (fourth and fifth postion)เท้าบัลเล่ต์แบบที่หนึ่ง
First Position

First position (en première)


เป็นการใช้ Turn out จากสะโพกเพื่อเปิดต้นขาและเท้า โดยนิ้วโป้งจะเปิดออกไปด้านข้างทิศเดียวกับหัวเข่าแต่ละข้าง พร้อมให้หัวเข่าเหยียดตรงชิดกัน ส้นเท้าอาจติดกันหรือเว้นช่องไว้เล็กน้อยเพื่อให้ขาเหยียดตรง สิ่งสำคัญที่สุดคือการเปิดขาที่เริ่มต้นจากสะโพก ไม่ใช่เพียงการหันปลายเท้าออกจากกัน แน่นอนว่าตอนแรกของการเริ่มเรียนนักเรียนจะยังไม่สามารถเปิดได้กว้างมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะพัฒนาขึ้นและสามารถเปิดปลายเท้าได้กว้างขึ้นเรื่อยๆ


** สำหรับเด็กเล็กให้หัดเปิดเท้าเพียงสามเหลี่ยมเล็กๆก่อน และเน้นการยืนให้คงที่ และพยายามหา Balance ให้เจอ โดยอาจเริ่มจากการจับ Barre เพื่อให้ทรงตัวได้ง่ายท่าเท้าบัลเล่ต์แบบที่สอง
Second Position


Second position (en seconde)


ท่าที่สองนี้ เป็นการเปิดเท้าออกในเส้นขนานเดียวกันกับ First position แต่ยืนโดยแยกเท้าทั้งสองข้างออกจากกัน พื้นที่ช่องว่างระหว่างส้นเท้าควรจะอยู่ประมาณเท่ากับ 1 เท้าของเรา หรือวัดดูได้ว่าความกว้างประมาณ 1 ช่วงไหล่ของเรา น้ำหนักเท้าควรจะอยู่ที่ 2 ข้างเท่ากัน ยืนให้เต็มเท้าและไม่ควรที่จะกลิ้งเท้าไปด้านหน้าหรือหลัง ให้ทุกนิ้วเท้าและส้นสัมผัสพื้นเสมอ

เท้าบัลเล่ต์แบบที่สาม
Third PositionThird position (en troisième)


ท่าที่สามคือการไขว้เท้าเข้าด้วยกัน คล้ายกับการซ่อนขาข้างนึงหลังอีกข้าง น้ำหนักขาควรเฉลี่ยอยู่ทั้ง 2 ขาเท่าๆกัน
เท้าบัลเล่ต์แบบที่สี่
Fourth Position


Fourth position (en quatrième)


จะใช้เป็นท่าเตรียมตัวสำหรับการหมุน หรือ pirouettes โดยให้วางขาข้างนึงหน้าขาอีกข้างโดยมีช่องว่างระหว่างกัน ความกว้างประมาณ 1 เท้าของเรา
เท้าบัลเล่ต์แบบที่ห้า
Fifth Position


Fifth position (en cinquième)


ท่าที่ 5 จะเริ่มเรียนเมื่อสามารถจัดระเบียบร่างกายได้เป็นอย่างดีแล้ว ทขาและเท้าจะต้องแข็งแรงพอสมควร เท้าควรที่จะ turnout และไขว้กันอย่างสมบูรณ์ หรือ fully crossed ดังรูป


Remark : เมื่อยืนท่าบัลเล่ต์ต้องยืดตัว หรือ Pull up your body อยู่เสมอ จึงสามารถเปิดขาจากสะโพกได้ง่าย นำมาซึ่งความมั่นคงในการยืน


สำหรับคนที่อยากรู้ว่าเรียนบัลเล่ต์ตอนโตจะได้รับประโยชน์ในแง่มุมไหน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน บัลเล่ต์ผู้ใหญ่ดีอย่างไร


#บัลเล่ต์ #พื้นฐานเท้าบัลเล่ต์ #5BasicBalletFeet #Ballet #เรียนบัลเล่ต์ #เรียนบัลเล่ต์ตอนโต


โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page