top of page
ค้นหา

เรียนเต้นเพื่ออะไร? ทำไมควรส่งลูกไปเรียนเต้น!?

อัปเดตเมื่อ 29 ก.ค. 2565

ประโยชน์ของการเรียนเต้น ... เรียนเต้นแล้วดีอย่างไร


เด็กในคลาสเรียนเต้นบัลเล่ต์


การเต้นช่วยให้มีสุขภาพที่ดี

การเต้นไม่เพียงมอบความสนุกสนาน หากเป็นการออกกำลังทุกส่วนของร่างกายพร้อมๆกันนำมาซึ่ง ความยืดหยุ่น การทำงานของร่างกายที่สอดประสานกัน และการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ การเต้นสามารถสนับสนุนทักษะทางร่างกายซึ่งเด็กๆสามารถนำไปใช้ต่อยอดในกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมทั้งกีฬา และกิจกรรมต่างๆการเต้นเสริมสร้างความมั่นใจและปลดปล่อยทางอารมณ์

การเต้นเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่ง เป็นกุญแจสู่การเสริมสร้างอารมณ์ที่ดี ช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เป็นคนเก็บกด เด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการการถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองผ่านการเต้นรำ เช่นอารมณ์วิตกกังวล ความเครียด หรืออารมณ์ด้านลบ เพราะบางครั้งไม่สามารถสื่อสานผ่านคำพูดได้หมด นำไปสู่การมีความมั่นใจตั้งแต่เด็กๆการเต้นช่วยสนับสนุนทักษะด้านการเข้าสังคม

เด็กๆจะได้พบเพื่อนใหม่ หรือพบมิตรภาพดีจากคลาสเรียนเต้น ในชั่วโมงเรียนเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ เมื่อเด็กได้เรียนเต้นกับเพื่อนจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนเพิ่มเติมนอกเหนือจากคลาสเรียนการเต้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

คลาสเรียนเต้นเด็กเล็กจะเน้นสนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเต้น การนำเทพนิยาย และเรื่องราวสนุกสนานต่างๆเข้ามาให้เด็กผจญภัย ให้พวกเขาได้เปิดโลกและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว พร้อมกล้าที่จะคิดนอกกรอบ


ทั้งนี้ หากผู้ปกครองกำลังมองหาโรงเรียนสอนเต้นให้ลูก โรงเรียน Sauté Dance Studio ขอเป็นหนึ่งในตัวเลือกช่วยดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้ให้พวกเขา ลองคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจดูนะคะ


Comments


bottom of page